Dates de presentació de sol·licituds de preinscripció

Educació infantil (3-6 anys), educació primària i educació secundària obligatòria

  • Educació infantil (3-6 anys) i educació primària: del 7 al 21 de març

  • Educació secundària obligatòria: del 9 al 21 de març

Calendari de la preinscripció – clica

Presentació sol·licituds:  de forma telemàtica 100%

Informació:

https://preinscripcio.gencat.cat

https://www.edubcn.cat/cat

Oficines Municipals de matriculació