El dilluns, 26 de setembre de 2022, és dia festiu.

És amb motiu de La Mercè, que es celebra el dissabte 24 de setembre i es passa a dilluns.