Projecte pedagògic Espai temps migdia

L'estona del migdia, és un moment educatiu més, on els infants i joves no només satisfan les seves necessitats d'alimentació. Un temps en què els infants i joves viuen experiències que reforcen els vincles amb els altres companys i companyes. L'equip de monitoratge del temps de migdia està construint amb l'equip de mestres de l'escola, les condicions òptimes per tal que aquesta estona sigui plena d'un ambient relaxat on cadascú trobi resposta a les seves necessitats, en un marc de respecte i calidesa.

Espai temps migdia

l’Escola Institut ofereix el sevei de menjador i monitoratge per a totes les etapes educatives, en l’espai migdia. La proposta en aquests tmeps tant important, és la de potenciar un espai saludable, tant respecte a l’horari com amb una alimentació adequada. Les propostes educatives en aquest espai aniran en consonància a la proposta pedagògica del projecte educatiu de l’Escola Institut Mirades.

Extraescolars i acollida

Proposta activitats per les activitats extraescolars del curs 2023-24

.