Escola Institut Mirades de Barcelona Escola Institut Mirades de Barcelona Escola Institut Mirades de Barcelona ESCOLA INSTITUT MIRADES Quan miro... descobreixo, em pregunto, imagino, aprenc...
Quan em mires... soc

LA NOSTRA IDENTITAT

Escola Institut Mirades de Barcelona - Comissions

L’Escola Institut Mirades, situat al Districte d’Horta Guinardó de Barcelona, inicia el seu camí el curs 2021-2022, com a projecte de transformació i ampliació de l’Escola Taxonera.

L’Escola Taxonera va obrir les seves portes el curs 1982-83, fruit del desig i de la mobilització de la comunitats de veïns del barri. L’arquitecte que va dissenyar l’edifici actual va ser l’Emili Donato, qui encarregà la seva construcció (1978-1981). Per saber-ne més:  http://hicarquitectura.com/2016/11/emili-donato-centro-de-primaria-escola-teixonera/

Posteriorment va obrir les  seves portes el curs 1985-1986 en un edifici annex l’Escola Bressol Xarlot. El curs 1990-91 es va realitzar l’ampliació de l’edifici i es va inaugurar el gimnàs.

El curs 2020-21 es va portar a terme un procés participatiu obert a tota la comunitat educativa del que va sorgir el nom de l’actual Escola Institut, “Mirades”. Tota una declaració d’intencions de la comunitat en el compromís per construir conjuntament i activa un concepte d’infància, d’aprenentatge i d’escola que siguin l’eix vertebrador d’aquesta nova institució educativa del nostre barri.

El propòsit del nou projecte és reunir totes les etapes educatives, des dels 3 als 16 anys, oferint una experiència educativa i de vida als infants i joves, integrant d’una manera coherent el seu pas per l’educació obligatòria, en un model d’èxit en què cada individu es senti reconegut plenament com a ciutadà de ple dret, consolidant la convivència tant en la comunitat educativa com en el barri. Aquest plantejament ens permet a l’equip docent fer un veritable seguiment de l’evolució personal i educativa de cada alumne/a i ajustar les nostres accions al seu grau de maduresa, acompanyant-lo en el trànsit entre la seva infantesa i l’adolescència, amb una intensa relació i constant treball conjunt entre els equips de les diferents etapes educatives (Infantil, Primària i Secundària) per tal construir i sostenir una visió global en què compartim coneixements i experteses.  La interacció entre infants i adolescents ens permet treballar per a una millor relació i enriquiment personal i de convivència.

Definim la nostra Escola Institut com un projecte a través del qual, volem proposar una veritable transformació de l’experiència educativa, per a tothom que hi participi d’una forma o una altra (infants, joves, docents, famílies, agents socials…). El nostre tarannà ens porta a sentir la responsabilitat de ser un centre de referència pedagògica i renovació constant pel bé de tota la comunitat.

Escola Institut Mirades de Barcelona - 01

L’ Escola institut Mirades es  vincula al teixit  social i compta amb una comunitat educativa compromesa amb l’educació del infants i joves.

Creiem en  la participació, la responsabilitat, la cooperació, la solidaritat i la igualtat d’oportunitats, així com el respecte per l’entorn natural i cultural i el compromís social. Entenem que l’única forma de generar actituds i valors democràtics en cada individu és proporcionant una experiència vital que estigui en coherència, de manera que ens proclamem com una escola democràtica.

Som un centre que vetlla per l’atenció a la diversitat de tot l’alumnat, doncs totes i tots som diferents, i només a través del reconeixement de les identitats diverses de totes les persones que en formem part de l’escola aconseguirem un enriquiment mutu basat en el respecte i la solidaritat.

En aquest sentit, l’Escola Institut Mirades forma part del nou paradigma educatiu , del qual es vol impulsar la transformació educativa a Catalunya.

EQUIP HUMÀ

 •  – anglès
 • educació musical
 •  – TEI
 •  – psicomotricitat
 •  – suport
 •  – atenció a la diversitat
 •  suport
 • – auxiliar educació especial

 

 •  atenció a la diversitat
 •  – música
 •  – anglès
 • – educació física
 • – suport
 •  – auxiliar educació especial
 • – suport
 •  – atenció a la diversitat
 •  – suport
 • – aula d’acollida
 • – educació física
 •  – música
 •  suport
 • – biblioteca – religió
 •  – auxiliar educació especial
 •  – anglés

Grans

 

 •  –  aula d’acollida
 •  – música
 • educació física
 •  – religió
 •  – auxiliar educació especial
 •  – anglès
 •  – suport
 • atenció a la diversitat

Joves

 •  – eines matemàtiques i tecnològiques
 • – eines lingüístiques

 

 •  – eines matemàtiques
 • – eines d’anglès

 

 • – orientadora
 • – eines lingüístiques
 •  – educació física
 •  – eines d’anglès
 •  – música
 • -eines lingüístiques i expressió poètica.
 •  – Eines d’anglès
 •  –  Eines matemàtiques i tecnològiques,  Seguretat, ètica i salut digital.
 • – coordinador
 • David Calzada – Secretari
 • Andrea Vidal- Cap d’ estudis d’Educació Infantil i Primària
 • Maica Jiménez – Directora
 • Jordi Soler – Coordinador ESO
 • Silvia Martinez – Coordinadora pedagògica

Equip d’integració i educació social i emocional

 • Sara Agustí – Tècnica d’integració social
 • Xavier Serradell – Educador Social
 • Milena Prokopljevic – Atenció i suport emocional
 • Carme Ganuza  – coordinadora menjador i extraescolars

Personal d’administració i serveis

 • Fernando Landín
 • Júlia Gómez
 • Carme Cases – CREDAC
 • Nuria Monreal – CEEPSIR
 • Alba Serrano – Psicopedagoga EAP
 • Esmeralda Repilado – Treballadora social de l’EAP

ORGANITZACIÓ

L’escola s’organitza a través de les diferents comunitats que s’aniran ajustant en la mesura que es vagin incorporant els diferents cursos de l’ESO.
Escola Institut Mirades de Barcelona - Comunitat d’infantil
1r i 2n Primària
Escola Institut Mirades de Barcelona - Comunitat inicial
3er i 4t Primària
Escola Institut Mirades de Barcelona - Comunitat mitjà
5è i 6è Primària
Escola Institut Mirades de Barcelona - Comunitat superior
1er i 2n ESO
Escola Institut Mirades de Barcelona - Comunitat ESO

DOCUMENTACIÓ

Dies festius i de lliure disposició

1r. trimestre

 

 

2n. trimestre

 

 

3r. trimestre

 

 

 

Vacances:

1r. trimestre:

 

 

Informacions inici curs:

Data d’inici:
– Educació Infantil, Primària i ESO: Dimecres, 6 de setembre de 2023

Horari (*):
Educació Infantil: 

de 8:30 h. a 9:00 h. (Acollida gratuïta només per alumnes d’infantil que tinguin germans a primària o ESO)

De 9:00 h. a 12:30 h. i 15:00 h. a 16:30 h. (alumnat que dina a casa)

de 12:30 h. a 13:00 h. (Acollida gratuïta només per alumnes d’infantil que tinguin germans a primària o ESO)

De 9:00 h. a 16:30 h. (alumnat que dina a l’escola)

Educació primària:

De 8:30 h. a 13:00 h. i 15:00 h. a 16:30 h. (alumnat que dina a casa)

De 8:30 a 16:30 h. (alumnat que dina a l’escola)

ESO:

De 8:00 h. a 13:00 h. (4 dies) i 15:00 h. a 16:30 h. (3 dies) – alumnat que dina a casa

De 8:00 h. a 15:00 h. (4 dies) i de 8:00h. a 16:30 (3 dies) – alumnat que dina a l’escola
De: 8:00 h. a 13:30 h. (1 dia)

(*) Aprovat pel Consell Escolar el 02/05/2023