ACTUALITAT DE MIRADES ESCOLA INSTITUT

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

  Resultats de les eleccions al consell escolar 2023 – per sectors   Candidatures de tots els sectors   Calendari procés Eleccions Consell Escolar   Informació Eleccions Consell Escolar

Llegir més

MENJADOR

CALENDARI

DOCUMENTACIÓ

entre el 15 de maig i el 16 de juny de 2024, ambdós inclosos.

 • Primer període obert:

entre el 9 i el 24 de setembre de 2024, ambdós inclosos.

 • Segon període obert:

entre el 25 de setembre i l’1 de desembre de 2024, ambdós inclosos.

 • Tercer període obert:

entre el 2 de desembre de 2024 i el 28 de febrer de 2025, ambdós inclosos.

 • Quart període obert:

entre el 3 de març de 2025 i fins l’últim dia que s’admetin noves admissions del curs 2024-2025.

Dies de lliure disposició

1r. trimestre

Divendres, 13 d’octubre de 2023

 

2n. trimestre

Dijous, 7 de desembre de 2023

Dilluns, 12 de febrer de 2024

 

3r. trimestre

Divendres, 17 de maig de 2024

 

 

Vacances:

1r. trimestre:

 

 

Informacions inici curs:

Data d’inici:
– Educació Infantil, Primària i ESO: Dimecres, 6 de setembre de 2023

Horari (*):
Educació Infantil: 

de 8:30 h. a 9:00 h. (Acollida gratuïta només per alumnes d’infantil que tinguin germans a primària o ESO)

De 9:00 h. a 12:30 h. i 15:00 h. a 16:30 h. (alumnat que dina a casa)

de 12:30 h. a 13:00 h. (Acollida gratuïta només per alumnes d’infantil que tinguin germans a primària o ESO)

De 9:00 h. a 16:30 h. (alumnat que dina a l’escola)

Educació primària:

De 8:30 h. a 13:00 h. i 15:00 h. a 16:30 h. (alumnat que dina a casa)

De 8:30 a 16:30 h. (alumnat que dina a l’escola)

ESO:

De 8:00 h. a 13:00 h. (4 dies) i 15:00 h. a 16:30 h. (3 dies) – alumnat que dina a casa

De 8:00 h. a 15:00 h. (4 dies) i de 8:00h. a 16:30 (3 dies) – alumnat que dina a l’escola
De: 8:00 h. a 13:30 h. (1 dia)

(*) Aprovat pel Consell Escolar el 02/05/2023

LA NOSTRA IDENTITAT

Escola Institut Mirades de Barcelona - Comissions

L’Escola Institut Mirades, situat al Districte d’Horta Guinardó de Barcelona, inicia el seu camí el curs 2021-2022, com a projecte de transformació i ampliació de l’Escola Taxonera.

L’Escola Taxonera va obrir les seves portes el curs 1982-83, fruit del desig i de la mobilització de la comunitats de veïns del barri. L’arquitecte que va dissenyar l’edifici actual va ser l’Emili Donato, qui encarregà la seva construcció (1978-1981). Per saber-ne més:  http://hicarquitectura.com/2016/11/emili-donato-centro-de-primaria-escola-teixonera/

Posteriorment va obrir les  seves portes el curs 1985-1986 en un edifici annex l’Escola Bressol Xarlot. El curs 1990-91 es va realitzar l’ampliació de l’edifici i es va inaugurar el gimnàs.

El curs 2020-21 es va portar a terme un procés participatiu obert a tota la comunitat educativa del que va sorgir el nom de l’actual Escola Institut, “Mirades”. Tota una declaració d’intencions de la comunitat en el compromís per construir conjuntament i activa un concepte d’infància, d’aprenentatge i d’escola que siguin l’eix vertebrador d’aquesta nova institució educativa del nostre barri.

Escola Institut Mirades de Barcelona - La nostra identitat

El propòsit del nou projecte és reunir totes les etapes educatives, des dels 3 als 16 anys, oferint una experiència educativa i de vida als infants i joves, integrant d’una manera coherent el seu pas per l’educació obligatòria, en un model d’èxit en què cada individu es senti reconegut plenament com a ciutadà de ple dret, consolidant la convivència tant en la comunitat educativa com en el barri. Aquest plantejament ens permet a l’equip docent fer un veritable seguiment de l’evolució personal i educativa de cada alumne/a i ajustar les nostres accions al seu grau de maduresa, acompanyant-lo en el trànsit entre la seva infantesa i l’adolescència, amb una intensa relació i constant treball conjunt entre els equips de les diferents etapes educatives (Infantil, Primària i Secundària) per tal construir i sostenir una visió global en què compartim coneixements i experteses.  La interacció entre infants i adolescents ens permet treballar per a una millor relació i enriquiment personal i de convivència.

Definim la nostra Escola Institut com un projecte a través del qual, volem proposar una veritable transformació de l’experiència educativa, per a tothom que hi participi d’una forma o una altra (infants, joves, docents, famílies, agents socials…). El nostre tarannà ens porta a sentir la responsabilitat de ser un centre de referència pedagògica i renovació constant pel bé de tota la comunitat.

Escola Institut Mirades de Barcelona - 01

L’ Escola institut Mirades es  vincula al teixit  social i compta amb una comunitat educativa compromesa amb l’educació del infants i joves.

Creiem en  la participació, la responsabilitat, la cooperació, la solidaritat i la igualtat d’oportunitats, així com el respecte per l’entorn natural i cultural i el compromís social. Entenem que l’única forma de generar actituds i valors democràtics en cada individu és proporcionant una experiència vital que estigui en coherència, de manera que ens proclamem com una escola democràtica.

Som un centre que vetlla per l’atenció a la diversitat de tot l’alumnat, doncs totes i tots som diferents, i només a través del reconeixement de les identitats diverses de totes les persones que en formem part de l’escola aconseguirem un enriquiment mutu basat en el respecte i la solidaritat.

En aquest sentit, l’Escola Institut Mirades forma part del nou paradigma educatiu , del qual es vol impulsar la transformació educativa a Catalunya.

EQUIP HUMÀ

I3 A

I3 B

I4 A

I4 B

I5 A

I5 B

 

 • – anglès
 •  – educació musical
 • – TEI
 • – atenció a la diversitat
 •  – suport
 • – auxiliar educació especial

1rA –

1rB –

2nA –

2nB –

 

 •  – atenció a la diversitat
 •  – música
 •  – anglès
 •  – educació física
 •  – suport

3rA EPRI –

3rB EPRI –

4rtA EPRI –

4rtB EPRI –

 • – suport
 • – atenció a la diversitat
 • – aula d’acollida
 • – educació física
 • – música
 • – biblioteca
 • – religió

Grans

5èA EPRI – Tamara Hernández

5èB EPRI – Carles Gotor / Nina Balagueró

6èA EPRI – Eura Mutiño / Adrià Selva

6èB EPRI – Maribel Chueca

 •  Esperança Bracons-  aula d’acollida
 •  Maria Calvo – música
 •  David Calzada – educació física
 •  Mireia Avellaneda – religió
 •  Jose Hernández – castellà
 •  Juana Sánchez – anglès
 •  Maria Calvo / Anna Marsà – suport
 •  Andrea Vidal – atenció a la diversitat

Joves

ESO1 A –

ESO1 B –

ESO 2 A –

ESO 2 B –

ESO 3 A –

ESO 3 B –

ESO 4 A –

ESO 4 B –

 

 • Referents personals
  • ESO1 –
  • ESO2 –
  • ESO3 –
  • ESO4 –
 •  Eines matemàtiques i tecnològiques
  • ESO1 –
  • ESO 2 –
  • ESO 3 –
  • ESO 4 –
  • Eines lingüístiques
  • ESO 1 –
  • ESO 2 –
  • ESO 3 –
  • ESO 4 –
 • Eines d’anglès
  • ESO 1 –
  • ESO 2 –
  • ESO 3 –
  • ESO 4 –
 •  – orientadora
 • – educació física
 •  Rock’in (música)
  • ESO 1 –
  • ESO 2 –
 • Aprenentatge globalitzat
  • ESO 1 –
  • ESO 2 –
  • ESO 3 –
  • ESO 4 –
 • Andrea Vidal, cap d’estudis d’infantil i primària
 • Maria Calvo, coordinadora d’infantil i primària
 • Jordi Soler, cap d’estudis de secundària
 • Dani Parellada, coordinador de secundària
 • David Calzada, secretari
 • Sílvia Martínez Grau, directora

Equip d’integració i educació social i emocional

 • Sara Agustí – Tècnica d’integració social
 • Xavier Serradell – Educador Social
 •  – Atenció i suport emocional
 • Carme Ganuza  – coordinadora menjador i extraescolars

Personal d’administració i serveis

 • Fernando Landín
 • Filo Peregrina
 • Júlia Gómez
 • Carme Cases – CREDAC
 • Nuria Monreal – CEEPSIR
 • Alba Serrano – Psicopedagoga EAP
 • Esmeralda Repilado – Treballadora social de l’EAP

ORGANITZACIÓ

L’escola s’organitza a través de les diferents comunitats que s’aniran ajustant en la mesura que es vagin incorporant els diferents cursos de l’ESO.
Escola Institut Mirades de Barcelona - Comunitat d’infantil
1r i 2n Primària
Escola Institut Mirades de Barcelona - Comunitat inicial
3er i 4t Primària
Escola Institut Mirades de Barcelona - Comunitat mitjà
5è i 6è Primària
Escola Institut Mirades de Barcelona - Comunitat superior
1er, 2n i 3r. ESO
Escola Institut Mirades de Barcelona - Comunitat ESO