DOCUMENTACIÓ

  • Sol·licitud ajut menjador
  • Full informatiu ajut de menjador
  • Segon període obert de presentació de sol·licituds: entre el 26 de setembre i el 30 de novembre de 2023, ambdós inclosos, i fins al 4 de desembre per portar-la signada al centre.
  • Tercer període obert de presentació de sol·licituds: entre l’1 de desembre de 2023 i el 29 de febrer de 2024, ambdós inclosos, i fins al 4 de març per portar-la signada al centre.
  • Quart període obert de presentació de sol·licituds: entre l’1 de març de 2023 i fins l’últim dia que s’admetin noves admissions del curs 2023-2024.

Dies de lliure disposició

1r. trimestre

Divendres, 13 d’octubre de 2023

 

2n. trimestre

Dijous, 7 de desembre de 2023

Dilluns, 12 de febrer de 2024

 

3r. trimestre

Divendres, 17 de juny de 2024

 

 

Vacances:

1r. trimestre:

 

 

Informacions inici curs:

Data d’inici:
– Educació Infantil, Primària i ESO: Dimecres, 6 de setembre de 2023

Horari (*):
Educació Infantil: 

de 8:30 h. a 9:00 h. (Acollida gratuïta només per alumnes d’infantil que tinguin germans a primària o ESO)

De 9:00 h. a 12:30 h. i 15:00 h. a 16:30 h. (alumnat que dina a casa)

de 12:30 h. a 13:00 h. (Acollida gratuïta només per alumnes d’infantil que tinguin germans a primària o ESO)

De 9:00 h. a 16:30 h. (alumnat que dina a l’escola)

Educació primària:

De 8:30 h. a 13:00 h. i 15:00 h. a 16:30 h. (alumnat que dina a casa)

De 8:30 a 16:30 h. (alumnat que dina a l’escola)

ESO:

De 8:00 h. a 13:00 h. (4 dies) i 15:00 h. a 16:30 h. (3 dies) – alumnat que dina a casa

De 8:00 h. a 15:00 h. (4 dies) i de 8:00h. a 16:30 (3 dies) – alumnat que dina a l’escola
De: 8:00 h. a 13:30 h. (1 dia)

(*) Aprovat pel Consell Escolar el 02/05/2023