El número de desempat per a la preinscripció 2023/2024, és:

66646

Dijous, 11 de maig de 2023 es publicaran les llistes ordenades.