El proper dilluns, 15 de maig comença el termini per a sol·licitar l’ajut de menjador per al curs 2023/24.

El període inicial per a sol·licitar l’ajut de menjador és: del 15 de maig al 16 de juny de forma telemàtica únicament.


Tot i que estan previstes noves convocatòries durant els propers mesos, us recomanem fer-ho en la convocatòria del juny, per a començar el nou curs sabent si podeu comptar o no amb l’ajut de menjador.
Totes les famílies que desitgin l’ajut de menjador, és imprescindible que facin la sol·licitud.

 

El codi de centre de l’Institut-Escola Mirades és: 08077095

 

Al mes de setembre, el podreu demanar dels dies 4 a 25.

 

Per tal de fer la sol·licitud, cal que cliqueu en aquest enllaç, estarà operatiu el dilluns, 15 de maig  Enllaç formulari

 

És important que tingueu a mà l’IDALU del vostre fill/a, ja que és una dada obligatòria per a fer la sol·licitud. Totes les famílies que el curs passat van sol·licitar un ajut de menjador rebran l’IDALU per SMS, també el podeu trobar al butlletí d’avaluació dels darrers cursos o el podeu consultar a l’espai web del Departament d’Educació Consultar Identificador (IDALU)

Passos a seguir:

– Accedir al formulari (disponible al web del Consorci d’Educació de Barcelona) Formulari ajut menjador (a partir 15 05 2023)

– Omplir les dades (recordeu que cal fer constar tots els membres de la família)

– Imprimir-lo.

– Signar-lo.

– Portar-lo a la Secretaria de l’escola, abans del 20 de juny

Sense el lliurament de la sol·licitud signada a l’escola, el tràmit no es donarà com a finalitzat, per tant l’ajut no constarà com a sol·licitat.

Si necessiteu més informació o suport, recordeu que  l’horari d’atenció telefònica de la Secretaria de l’escola és: de 8:30 h. a 13:00 h.

Els ingressos econòmics es comprovaran des del Consorci d’ofici creuant dades amb l’Agència Tributària, Seguretat Social, Serveis Socials, SAIER, etc.

Només s’ha d’adjuntar documentació en el següents casos:

– Resolució d’acolliment,

– Valoració social dels serveis socials de fora de Barcelona,

– Bases de cotització de l’any 2022 de les treballadores de la llar.

 

Per a més informació: FULL INFORMATIU AJUTS MENJADOR